Адекватна информация за пациенти

Заедно ще подобрим здравето на всички около нас

КОИ СМЕ НИЕ?

Фондация Медкънект е организация в помощ на пациенти за повишаване на информираността им и постигане на по-бързо и адекватно лечение. Нашите цели са:

 

  • Oсъществяване на широка обществена информираност и ангажираност за разрешаване проблемите на пациенти с всички видове заболявания; 
  • Да работим за постигане на целите на сдружението чрез образоване и изграждане на едно по-отговорно гражданско общество;
  • Подпомагане и обучение на пациенти относно подготовката на документи, нужни им за започване или продължаване на лечение в страната и чужбина;
  • Оказване на помощ на пациенти в малки населени места;
  • Защита на интересите на пациентите пред държавните и общински органи в страната, юридическите и физически лица за осъществяване на безплатни и леснодостъпни терапии според съвременните световни стандарти.

Нашата организация разполага с координатори в София, Пловдив и Варна и се ангажира с популяризиране на различни проблеми, свързани с пациенти и тяхното лечение. Кампаниите, които организираме и провеждаме, са в името на подобряване състоянието на големи групи от хора, както и за провеждане на профилактика и скрининг за предотвратяване на сериозни заболявания. Екипът ни работи с големи групи хора с хронични заболявания от цяла България, като им оказва подкрепа и съдействие в пътя им към нужната терапия. 

Благодарение на нашите партньори успяваме да реализираме множество проекти и да достигнем до пациентите по всички информационни канали. Екипът ни от млади сътрудници има възможност да интегрира всички иновативни методи за информираност на пациенти, благодарение именно на нашите партньори и благодетели. 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Видеа

Варна: Воден флашмоб в подкрепа на донорството и трансплантациите

Кампания "Рискове от повишена пикочна киселина - информирай се и се изследвай!"

КАМПАНИИ ЗА ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИ

Информационна кампания за ревматологични заболявания

Помощ на пациенти за преминаване през експертните комисии и информирането им относно начините и пътеките на лечение на ревматологичните заболявания.
Информиране на пациенти за рисковете от повишените нива на пикочна киселина, изследване на над 4000 пациента и насочване на рискоите пациенти към съответните специалисти.

ПАРТНЬОРИ И БЛАГОДЕТЕЛИ

НАПРАВЕТЕ ДАРЕНИЕ

ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ И БЪДЕТЕ АКТИВНИ!