Българската Коледа

„Българската Коледа“ има за цел да насърчава дарителството, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага лечението на деца. Децата, чието лечение се подпомага от „Българската Коледа“, се определят съвместно от Експертния съвет към „Българската Коледа“, както и от съорганизаторите на благотворителната инициатива.“

В резултат на дарителската кампания „Българската Коледа“ 2018/2019, посветена на децата с тежки заболяванияи увреждания, и благодарение на проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи, през 2019 г. „Българската Коледа“ разполага с бюджет от 2 440 000 лв.

Разпределението на набраните средства се реализира съвместно от Президентската институция, Българската национална телевизия, Нова телевизия и Експертния съвет към инициативата „Българската Коледа“. Участието на водещи специалисти в областта на детското здраве, неправителствени и пациентски организации допринася за спазване принципите на публичност и прозрачност.

„Българската Коледа“ протегна ръка за поредна година към всички деца с тежки заболявания и увреждания, които се нуждаят от диагностика, лечение, включително медикаментозно, рехабилитация, медицински изделия и помощни средства, в случаите, в които същите не се финансират изцяло от републиканския бюджет, общинските бюджети, Националната здравноосигурителна каса, по Закона за интеграция на хората с увреждания.

През 2019 година, със средствата набрани от кампания 2018/2019 бяха подпомогнати 551 деца със сумата от 853 162 лв.

За да помогне за лечението на децата с тежки заболявания и увреждания, през 2019 г. „Българската Коледа“ дари медицинска апаратура на обща стойност 1 585 770 лв. на 19 лечебни заведения от цялата страна.

Така Кампания 2018/2019 постигна целите, които си беше поставила – да осигури модерна, високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетските и многопрофилни лечебни заведения в цялата страна.

Възможността за осъществяването на прецизна диагностика и оптимално лечение при тежките заболявания е от особено значение за засегнатите деца, тъй като само по този начин те получават шанс за овладяване на здравословното си състояние. Новите методи на диагностика позволяват навременното откриване на заболяванията в ранна детска възраст, което се отразява на лечението и успешното предотвратяване появата на тежки състояния.

Благодарение на дарената съвременна високотехнологична апаратура, дарителите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ допринасят за подобряване на медицинската помощ, което ще направи възможно повече деца с различни заболявания да водят достоен живот.