Онлайн консултации с ревматолог

САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС!!!!

Кой организира кампанията?

Фондация „Медкънект“ е създадена да работи като пациeнтска организация в обществена полза. Дейностите на фондацията са: осъществяване на широка обществена информираност и ангажираност за разрешаване на проблемите на пациенти с всички видове заболявания; защита на интересите на пациентите пред държавните и общински органи в страната; подпомагане на юридически и физически лица за осъществяване на безплатни и леснодостъпни терапии според съвременните световни стандарти; подпомагане и обучение на пациенти относно подготовката на документи, нужни им за започване или продължаване на лечение в страната и чужбина; оказване на помощ на пациенти в малки населени места. Фондацията работи за постигане на целите чрез образоване и изграждане на едно по-отговорно гражданско общество.

Каква е целта?

Целта на тази програма е достъп на пациенти до лекар ревматолог. Предвид сложната ситуация около пандемията от COVID-19 и намеленият капацитет на всички ревматологични клиники в страната, съответно пренасочване на лекарите към COVID отделения рязко намаляват възможностите за преглед при ревматолог. Това е проблем, който рефлектира директно върху състоянието на пациентите, терапията им и възможностите за стабилизиране на състоянието им. Пациентите с хронични заболявания са в най-рисковата група при заразяване с вируса и това налага редица допълнителни ограничения за тях, едно от които е посещение на лечебни заведения. С тази програма предоставяме възможност на пациенти с ревматологични заболявания да имат достъп до специалист ревматолог от своя дом, където да представят своите оплаквания, въпроси, клинични резултати и да получат компетентни насоки за лечението си. Консултациите се предвижда да се извършват онлайн, като за целта пациентите ще са подготвили актуална медицинска документация, лабораторни изследвания и актуален терапевтичен план.

Към кого са насочени консултациите?

Ако имате вече поставена диагноза ревматоиден артрит, псориатичен артрит или анкилозиращ спондилит(Болест на Бехтерев)
Ако имате оплаквания или въпроси свързани със заболяването или лечението си
Ако се намирате в областите Варна, Бургас или Русе

Консултациите се провеждат онлайн, за което пациентите трябва да си подсигурят видео и аудио връзка през компютър или мобилен телефон, за да бъде консултацията ползотворна.

Как да си запиша час за консултация?

Можете да се свържете с наш сътрудник по телефона – 0878 151122 (работни дни от 09:00 – 17:00ч)
Можете да ни изпратите запитване на e-mail: info@medconsult.bg

Лекарите, които ни подкрепиха в тази инициатива:

За област Варна – Д-р Светлана Христова
За област Бургас – Д-р Ирина Момчева
За област Русе – Д-р Маргарита Велкова