Програма „Онлайн Академия по ревматология“

Целите на програмата са да създадем полезно и специфично съдържание от информация чрез видео материали излъчвани на живо в няколко платформи и развитието на канал на академията за пациенти с ревматологични заболявания по света. Искаме да имаме канал за информираност към тези пациенти за иновациите в ревматологията и методите на диагностика и лечение.

  • Въведение в специфката на заболяването ревматоиден артрит:

Същност на заболяването ревматоиден артрит.Етиология. Епидемиология.Патогенеза – механизъм на възникване.Видове.Клинична картина и симптоми.Критерии за поставяне на диагноза.Методи на диагностика – обективно изследване на болния, лабораторни изследвания, инструментално изследване – рентгенографии.Методи на лечение.Рискови фактори за възникване и обостряне на заболяването.

  • Въведение в специфката на заболяването псориатичен артрит: –       

Същност на заболяването ревматоиден артрит.Етиология. Епидемиология.Патогенеза – механизъм на възникване.Видове.Клинична картина и симптоми.Критерии за поставяне на диагноза.Методи на диагностика – обективно изследване на болния, лабораторни изследвания, инструментално изследване – рентгенографии.Методи на лечение.Рискови фактори за възникване и обостряне на състоянието.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  • Въведение в специфката на заболяването анкилозиращ спондилит(Болест на Бехтерев):

Същност на заболяването ревматоиден артрит.Етиология. Епидемиология.Патогенеза – механизъм на възникване.Видове.Клинична картина и симптоми.Критерии за поставяне на диагноза.Методи на диагностика – обективно изследване на болния, лабораторни изследвания, инструментално изследване – рентгенографии.Методи на лечение.Рискови фактори за възникване и обостряне на състоянието.

  • Въведение в специфката на заболяването лупус:

 Същност на заболяването ревматоиден артрит.Етиология. Епидемиология.Патогенеза механизъм на възникване.Видове.Клинична картина и симптоми.Критерии за поставяне на диагноза.Методи на диагностика – обективно изследване на болния, лабораторни изследвания, инструментално изследване – рентгенографии.Методи на лечение.Рискови фактори за възникване и обостряне.