Програма „Социален асистент в ревматологията“

Целта на тази програма е по-бърз и лесен достъп на пациенти до жизнено важна за тях терапия. Предвид сложните правила и закони при отпускането на скъпоструващи биологични медикаменти за пациенти с ревматоидни заболявания, нашата програма осигурява логистична, морална и информационна подкрепа на такива пациенти при преминаване на това сложно препятствие. Голям брой от тези пациенти са с ограничени движения, инвалидизирани, с ограничени средства, живеят в отдалечени от комисиите райони и социален асистент в постоянна връзка с тях прави достъпа до тяхното лечение още по-лесен и им помага да се ориентират в сложната плетеница на бюрокрацията. Благодарение на този проект стотици пациенти ще могат да спазват всички медицински и законови изисквания за стартиране или продължение на правилното за тях лечение.

Програмата се изпълнява в градовете София, Пловдив и Варна.