Благодарение на тях можем да помагаме на толкова много хора в България!

Нашите партньори

Егис Фармасютикълс

Рош България

MedConsult.bg

Специализирана медицинска медия

МУ - Варна

Община Варна

Община Бургас

НАПРАВЕТЕ ДАРЕНИЕ

ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ И БЪДЕТЕ АКТИВНИ!